Zápis do Súkromnej materskej školy Zázračný svet 2023/2024

Zriaďovateľ Súkromnej materskej školy Zázračný svet na Trnavskej ulici v Senci oznamuje, že v dňoch 10.-25. mája 2023 bude prebiehať elektronicky alebo osobne po telefonickom dohovore v budove Súkromnej materskej školy Zázračný svet zápis detí do predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2023/2024.

Na zápis je potrebné priniesť osobne resp. poslať naskenované tlačivo prostredníctvom emailu:


V prílohe je na stiahnutie žiadosť, potvrdenie od detského lekára a písomné vyhlásenie, ktoré treba priniesť osobne po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t. č.: 0917 602 817 alebo zaslať elektronicky, vyplnené, podpísané, naskenované, prostredníctvom e-mailu: info@dczazracnysvet.sk

Podmienky prijímania

Kritériá prijímania detí do Súkromnej materskej školy (ďalej SMŠ) Zázračný svet, Trnavská 11 v Senci na školský rok 2023/2024 sú v súlade s §59 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Rozhodnutie bude vydané do 30. júna 2023.