07:00 – Začiatok prevádzky – príchod detí

07:00 – 08:15 – Ranné dospávanie, ranné hry, ranné pohybové aktivity, hygiena

08:15 – 09:15 – Výučbové a hrové aktivity, hygiena

09:15 – 09:30 – DESIATA

09:30 – 11:30 – Hygiena, pobyt vonku, hrové aktivity, hygiena

11:30 – 12:15 – OBED

12:15 – 14:30 – Hygiena, spánok, postupné prebúdzanie detí, hry, hygiena

14.30 – 14:45 – OLOVRANT

14:45 – 17:00 – Hygiena, záujmové a vzdelávacie činnosti, relaxačné a pohybové aktivity (podľa počasia vnútri aj vonku)

17:00 – Koniec prevádzky