Cenník

Detské centrum Zázračný svet
Trnavská 11, 903 01 Senec

platný od 01.09.2020

ZA OPATROVANIE, VÝCHOVU, VZDELÁVANIE A STRAVU
Bežná prevádzka : 7:00 – 17:00 h

CELODENNÝ POBYT (do 10-tich hodín bez stravy):
Dieťa od 2 rokov každodenná dochádzka ……………………………………………… 320 € / mes.
Súrodenci (2 deti), dvojičky od 2 rokov ………………………………………………… 600 € / mes.

POLDENNÝ POBYT (do 6-tich hodín bez stravy):
Dieťa od 2 rokov každodenná dochádzka ……………………………………………… 280 € / mes.
Súrodenci (2 deti), dvojičky od 2 rokov  ……………………………………………….. 520 € / mes.

UDRŽIAVACÍ POPLATOK
Ak je dieťa choré a navštevuje DC Zázračný svet iba 1 – 3 dni v danom mesiaci,
rodič (zákonný zástupca) uhrádza udržiavací poplatok za rezerváciu miesta:
• pre deti od 2 rokov …………………………………. 200 € 

POPLATOK ZA STRAVU
Celodenná stravná jednotka 2,50 € / deň (desiata, obed, olovrant, pitný režim)
Poldenná stravná jednotka 2,00 € / deň (desiata a obed alebo obed a olovrant, pitný režim)

Podrobné informácie o platobných podmienkach sú uvedené v Dohode o opatrovaní dieťaťa
a v Dodatku k dohode o opatrovaní pre súrodencov, dvojičky.