Cenník

Detské centrum Zázračný svet
Trnavská 11, 903 01 Senec

platný od 01.01.2016

ZA OPATROVANIE, VÝCHOVU, VZDELÁVANIE A STRAVU
Bežná prevádzka : 7:00 – 17:00 h

Rodičia detí do 3 rokov nezabudnite, že môžete čerpať štátny
príspevok na starostlivosť o dieťa a tým sa Váš poplatok
za starostlivosť o Vaše dieťa v našej škôlke zníži o 280,- Eur.

CELODENNÝ POBYT (do 10-tich hodín bez stravy):
Dieťa od 2 rokov každodenná dochádzka ……………………………………………… 280 € / mes.
Súrodenci (2 deti), dvojičky od 2 rokov /zľava 15%/ ……………………………… 480 € / mes.

POLDENNÝ POBYT (do 6-tich hodín bez stravy):
Dieťa od 2 rokov každodenná dochádzka ……………………………………………… 240 € / mes.
Súrodenci (2 deti), dvojičky od 2 rokov /zľava 15%/ ……………………………… 410 € / mes.

ADAPTAČNÝ POBYT
začiatočný (do 3 hod.) platba za 1 hod. ……………………………………………..,…….. 4 €    ( 7 €)
poldenný (4-6 hodín) platba za 1 deň …………………………………………………….. 16 € ( 27 € )
celodenný (6-10 hodín) platba za 1 deň …………………………………………………. 20 € ( 34 € )
(v zátvorke sú uvedené platby pre súrodencov – 2 deti, dvojičky s 15%-nou zľavou)

NADČASOVÝ POBYT
každá začatá polhodina počas bežnej prevádzky …………………………………… 2 € ( 3,50 € )
každá začatá 1 hodina mimo prevádzky ……………………………………………….. 5 € ( 8,50 € )
(v zátvorke sú uvedené platby pre súrodencov – 2 deti, dvojičky s 15%-nou zľavou)

UDRŽIAVACÍ POPLATOK
Ak je dieťa choré a navštevuje DC Zázračný svet iba 1 – 3 dni v danom mesiaci,
rodič (zákonný zástupca) uhrádza udržiavací poplatok za rezerváciu miesta:
• pre deti od 2 rokov …………………………………. 180 € 

ZÁPISNÉ …. 50 €

POPLATOK ZA STRAVU
Celodenná stravná jednotka 2,50 € / deň (desiata, obed, olovrant, pitný režim)
Poldenná stravná jednotka 2,00 € / deň (desiata a obed alebo obed a olovrant, pitný režim)

Podrobné informácie o platobných podmienkach sú uvedené v Dohode o opatrovaní dieťaťa
a v Dodatku k dohode o opatrovaní pre súrodencov, dvojičky.