ZA OPATROVANIE, VÝCHOVU, VZDELÁVANIE A STRAVU
Bežná prevádzka : 7:00 – 17:00 h
platný od 01.09.2020


CELODENNÝ POBYT
(do 10-tich hodín bez stravy):
• Dieťa od 2 rokov každodenná dochádzka – 320 € / mes.
• Súrodenci (2 deti), dvojičky od 2 rokov – 600 € / mes.

POLDENNÝ POBYT 
(do 6-tich hodín bez stravy):

• Dieťa od 2 rokov každodenná dochádzka – 280 € / mes.
• Súrodenci (2 deti), dvojičky od 2 rokov – 520 € / mes.

UDRŽIAVACÍ POPLATOK
Ak je dieťa choré a navštevuje DC Zázračný svet iba 1 – 3 dni v danom mesiaci, rodič (zákonný zástupca) uhrádza udržiavací poplatok za rezerváciu miesta pre deti od 2 rokov – 200 € 

POPLATOK ZA STRAVU
• Celodenná stravná jednotka – 2,50 € / deň (desiata, obed, olovrant, pitný režim)
• Poldenná stravná jednotka – 2,00 € / deň (desiata a obed alebo obed a olovrant, pitný režim)

Podrobné informácie o platobných podmienkach sú uvedené v Dohode o opatrovaní dieťaťa a v Dodatku k dohode o opatrovaní pre súrodencov, dvojičky.