Program

Obsahové celky a názvy prierezových tém vzdelávacieho programu

September: Zázračný svet v mojej škôlke

 • Ja a môj kamarát
 • Predmety dennej potreby
 • Kto sa o nás v škôlke stará
 • Okolie detského centra

Október: Zázraky farieb

 • Ovocie a zelenina
 • Miestne ľudové remeslá a tradície
 • Moje telo, moje zdravie
 • Moji milí starkí

November: Zázraky kúziel a čarov

 • Plody jesene- festival strašidiel
 • Časové vzťahy
 • Pracovné profesie
 • Príroda a zvieratá v nej

December: Zázračné Vianoce

 • Čas adventný – čas mikulášsky
 • Vianoce – sviatky rodiny – prekvapenia pre mojich blízkych
 • Vianoce v materskej škole – ozdoby, výzdoba, besiedka
 • Zima – znaky, počasie

Január: Pani zima a jej zázraky

 • Vianoce u nás doma
 • Vtáky a zvieratá v zime
 • Zimné radovánky-zimné športy
 • Predmety a ich vlastnosti-Budem školákom

Február: Zázračný svet objavov

 • Hudobné nástroje – Valentín
 • Fašiangy- Turíce
 • Vesmír očami detí
 • Rozmanitosť sveta – moria, oceány, púšte, pralesy

Marec: Zázračný svet rozprávok a knižiek

 • Moja kniha – Z rozprávky do rozprávky
 • Jar – znaky, počasie, jarné kvety, ľudové tradície
 • Hospodársky dvor
 • Moja vlasť – moje mesto, oslobodenie mesta

Apríl: Zázraky v prírode, meste a na dedine

 • Veľkonočné tradície
 • Mesto a dedina
 • Jar v lese
 • Dopravné prostriedky – bezpečnosť na ceste

Máj: Zázračný svet tajomstiev

 • Moja rodina- mamičkin sviatok
 • Jar v záhrade – stromy a kvety
 • Tajomstvá ukryté v tráve a potoku – vodný svet, ríša hmyzu
 • MDD – týždeň detských radostí

Jún: Zázraky letných hier

 • Exotické zvieratá
 • Leto je tu
 • Vodný svet
 • Hurá, prázdniny!