Obsahové celky a názvy prierezových tém vzdelávacieho programu:


September: Zázračný svet v mojej škôlke
• Ja a môj kamarát
• Predmety dennej potreby
• Kto sa o nás v škôlke stará
• Okolie detského centra

Október: Zázraky farieb
• Ovocie a zelenina
• Miestne ľudové remeslá a tradície
• Moje telo, moje zdravie
• Moji milí starkí

November: Zázraky kúziel a čarov
• Plody jesene- festival strašidiel
• Časové vzťahy
• Pracovné profesie
• Príroda a zvieratá v nej

December: Zázračné Vianoce
• Čas adventný – čas mikulášsky
• Vianoce – sviatky rodiny – prekvapenia pre mojich blízkych
• Vianoce v materskej škole – ozdoby, výzdoba, besiedka
• Zima – znaky, počasie

Január: Pani zima a jej zázraky
• Vianoce u nás doma
• Vtáky a zvieratá v zime
• Zimné radovánky-zimné športy
• Predmety a ich vlastnosti-Budem školákom

Február: Zázračný svet objavov
• Hudobné nástroje – Valentín
• Fašiangy- Turíce
• Vesmír očami detí
• Rozmanitosť sveta – moria, oceány, púšte, pralesy

Marec: Zázračný svet rozprávok a knižiek
• Moja kniha – Z rozprávky do rozprávky
• Jar – znaky, počasie, jarné kvety, ľudové tradície
• Hospodársky dvor
• Moja vlasť – moje mesto

Apríl: Zázraky v prírode, meste a na dedine
• Veľkonočné tradície
• Mesto a dedina
• Jar v lese
• Dopravné prostriedky – bezpečnosť na ceste

Máj: Zázračný svet tajomstiev
• Moja rodina- mamičkin sviatok
• Jar v záhrade – stromy a kvety
• Tajomstvá ukryté v tráve a potoku – vodný svet, ríša hmyzu
• MDD – týždeň detských radostí

Jún: Zázraky letných hier
• Exotické zvieratá
• Leto je tu
• Vodný svet
• Hurá, prázdniny!